iTrack

iTrack to system przeznaczony do organizowania i zarządzania procesami zachodzącymi w małych jak i wielkich przedsiębiorstwach. Głównym zadaniem systemu, jest usystematyzowanie komunikacji pomiędzy pracownikami / działami organizacji, jednej lub wielu, w celu optymalizacji przebiegu zdefiniowanego procesu, i minimalizację ryzyka utraty pełnego obrazu tego procesu przez odpowiedzialnych managerów. Jednocześnie, iTrack pozwala uniknąć tzw. „hermetyzacji wątków”, która często pojawia się w wyczerpujących wymianach mailowych, z których część osób rezygnuje, ponieważ temat jest np, stricte techniczny, lub stricte handlowy, i pozornie ich nie dotyczy. Skutkiem tego będzie dezinformacja i stagnacja procesu w przypadku braku zaangażowania przynajmniej jednej osoby z takiej wymiany. W tym miejscu wkracza historia zmian i komentarzy systemu iTrack. Dzięki nim, każdy manager w parę chwil jest w stanie zapoznać się z aktualnym stanem procesu, i zarządzić nim także za pomocą systemu, przydzielając poszczególne zadania innym pracownikom.

W systemie iTrack, każdy proces / przebieg zadań można skonfigurować, dzięki czemu, żaden z użytkowników biorących w nim udział, nie musi znać całości przebiegu, a tylko swoją część. Powiadamianiem o zmianach statusów i kolejnych etapach procesu zajmuje się iTrack, na podstawie ustalonych warunków.

Główną zaletą systemu są jego możliwości konfiguracyjne,  ponieważ umożliwia on personalizację praktycznie wszystkich obszarów, jednocześnie pozostając bardzo intuicyjnym i praktycznie niewymagającym szkoleń.